สะโพกเสื่อม
นวด แก้อาการ รักษา ปวดสะโพก สะโพกเสื่อม สะโพกขาดเลือด

สะโพกเสื่อม

ภาวะความผิดปกติของสะโพกที่พบได้บ่อย ได้แก่

  1. ปวดสะโพก
  2. สะโพกเสื่อม
  3. สะโพกขาดเลือด

อาการของทั้ง 3 ภาวะ จะใกล้เคียงกันแต่จะแตกต่างกันตรงความรุนแรงที่เป็น โดยแรกเริ่มผู้ป่วยจะมีปัญหาเริ่มจาก การปวดสะโพกธรรมดา ซึ่งจะปวดบริเวณด้านหลังระหว่างหลังช่วงล่างและก้น และอาจจะปวดบริเวณข้อสะโพกแล้วร้าวลงต้นขาด้านข้าง ยาวไปถึงปลายเท้า และอาจจะมีอาการปวดขาหนีบร่วมด้วย

เมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดสะโพกแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษา การปวดสะโพกธรรมดา จะเริ่มรุนแรงขึ้นจนแพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็น สะโพกเสื่อม ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาในการทำอิริยาบถบางท่า เช่น เริ่มไม่สามารถนั่งยองๆ นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบได้ และในท้ายสุดจะเข้าสู่ภาวะ สะโพกขาดเลือด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีลักษณะการเดินที่ผิดไปจากเดิม เดินโยก เดินหนีบ ผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนขา 2 ข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน เนื่องจากสะโพกข้างที่มีปัญหาเกิดอาการเกร็ง รั้งและปวด ทำให้ลงน้ำหนักไม่ได้


สาเหตุของอาการปวดสะโพกที่พบบ่อย

  1. เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณสะโพก
  2. เคยปวดหลังเรื้อรังมาก่อน (พบบ่อยที่สุด)
  3. เคยข้อเท้าพลิกรุนแรงมาก่อน

จากสาเหตุข้างต้น เมื่อสะโพกเกิดการบาดเจ็บ หรือ กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับสะโพก (หลัง, ต้นขา, เข่า, ข้อเท้า) เกิดการบาดเจ็บและมีพังผืดไปเกาะ กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวจะเกิดการเกร็งตัว ส่งผลให้กล้ามเนื้อสะโพกเกร็งตัวตามไปด้วย เมื่อเกิดการเกร็งตัว ร่างกายก็จะสร้างพังผืดเข้าไปยึดเกาะตามกล้ามเนื้อและเส้นประสาทบริเวณสะโพกรวมถึงจุดข้างเคียง ทำให้ยิ่งเกิดการเกร็ง รั้ง ติดขัด ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถขยับได้อิสระดังเดิม


วิธีการนวดแก้อาการปวดสะโพก

การนวดแก้สามารถทำได้โดยการนวดสลายพังผืดที่ไปยึดเกาะบริเวณสะโพก รวมถึงบริเวณข้างเคียงที่มีปัญหา ได้แก่ หลังช่วงล่าง ก้น ต้นขา หน้าแข้ง ข้อเท้า ขาหนีบ เป็นต้น เมื่อสลายพังผืดออกจนหมด (ซึ่งอาจต้องนวดมากกว่า 1 ครั้ง) อาการปวดที่มีก็จะหายไป ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาขยับสะโพกได้เต็มที่ อาการติดขัดจะหายไป และจะสามารถกลับมามีท่าเดินที่ปกติดังเดิม

Close Menu