ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้น
นวด แก้อาการ รักษา ปวดหลัง กระดูกทับเส้น

ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้น

อาการปวดหลัง จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ

  1. ปวดเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่าง หรือหลังช่วงกลางลำตัว การปวดหลังประเภทนี้ โดยมากแพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็น กล้ามเนื้อสันหลังอักเสบ
  2. ปวดหลังแล้วมีอาการ ปวดหรือชา ร้าวลงไปที่สะโพกหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง ในบางครั้งมีขาอ่อนแรงร่วมด้วย การปวดหลังประเภทนี้ โดยมากจะถูกวินิจฉัยว่าเป็น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังที่พบได้บ่อย

  1. การยกของหนัก ยกของผิดท่า หลังยอก
  2. การยกเวท การก้มหยิบเวท การทำท่า deadlift
  3. การนั่งทำงานนานๆ หลายๆ ชั่วโมงติดต่อกัน โดยที่ไม่มีการลุกขึ้นคั่นจังหวะ
  4. การลื่นล้มก้นกระแทกพื้น หรือการลื่นตกบันได
  5. อุบัติเหตุ และการโดนกระแทก เช่น เคยขี่จักรยานยนต์แล้วล้ม เคยโดนกระแทกเข้าข้างลำตัว เป็นต้น

สาเหตุดังกล่าวทำให้กล้ามเนื้อสันหลังเกิดอาการเกร็ง หรือบาดเจ็บ เมื่อกล้ามเนื้อเกร็งตัวนานเข้า ร่างกายจะสร้างพังผืดขึ้นมายึดเกาะบริเวณที่มีปัญหา จึงทำให้เกิดอาการปวด ถ้ายังเป็นไม่มาก อาการปวดนั้นๆ จะจำกัดอยู่แค่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง

แต่หากพังผืดเริ่มลุกลามมากขึ้น อาการปวดจะเริ่มขยายวงกว้างออกไป และหากกล้ามเนื้อสันหลังเกร็งตัวมากจนถึงจุดหนึ่ง จะสามารถดึงหมอนรองกระดูกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้เคลื่อนออกจากแนวกระดูกปกติได้ เมื่อหมอนรองกระดูกเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งปกติ ก็จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงนำไปสู่ภาวะ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และเนื่องจากเส้นประสาทที่โดนกดทับโดยมากจะเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมขา ผู้ป่วยจึงมีอาการปวดร้าวหรือชาลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง


การนวดแก้อาการปวดหลัง, กระดูกทับเส้น และ กระดูกทรุด

จะทำโดยการนวดสลายผังผืด บริเวณกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งตัว และบริเวณรอบๆ ข้อกระดูกที่มีปัญหา รวมถึงชุดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวพันกัน ได้แก่ ก้น สะโพก ต้นขา น่อง ปลายเท้า เป็นต้น  เมื่อผังผืดถูกสลายออกหมด  (ซึ่งอาจต้องนวดมมากกว่า 1 ครั้ง)  ตัวหมอนรองกระดูกที่เคยอยู่ผิดตำแหน่ง จะเคลื่อนกลับเข้าที่เอง ในกรณีที่กระดูกทรุด จะต้องมีการนวดฟื้นฟูให้หมอนรองกระดูกที่ทรุดไปแล้วฟูกลับขึ้นมาอยู่ในสภาพปกติด้วย

Close Menu